„Działanie jest często trudne i wymaga poświęceń, ale jednocześnie daje nam niesamowite poczucie spełnienia.” – Tony Robbins

Home > Inspiracje, cytaty ... > „Działanie jest często trudne i wymaga poświęceń, ale jednocześnie daje nam niesamowite poczucie spełnienia.” – Tony Robbins